Vilka är vi?

Vårt mål

Föreningen Nacksta Kultur skapades för att ge invånarna i Nackstaområdet ett rikare kultur liv.

Ett rikare kultur liv är synonym med ökad livskvalité. Vi vill bidra till att skapa många kvalitativa kulturupplevelser hos så många som möjligt. Kulturen enar och gör det möjlig för människor att mötas, oavsett ålder, ursprung, åskådningar eller värderingar. Vi vill använda kulturen som en ande faktor i vårt samhälle. Vi vill genom kulturen öka acceptansen till varandra och kunskaper om varandra. Vi vill samarbeta för att skapa ett mer enat samhälle och för att höja vår livskvalité.

Vår styrka

Nyckelordet är samarbete. Våra egna erfarenheter och vår förmåga till samarbete med andra föreningar och institutioner leder till att vi kan samla ihop många förmågor, vilka vi använder för att planera och genomföra aktiviteter i vår förening.

I vår planering ingår alltid en önskan om inkludering av alla medborgare i närområdet och i resten av länet. Vi är en öppen förening och alla skall känna sig välkomna.

 

Våra värderingar

Ordet förening betyder sällskap, sammanslutning,organisation. Vår förening bygger bland andra på följande värdegrund:

Scroll to Top